Posted on Leave a comment

Polak potrafi! Lean w polskich realiach

Zapraszamy na konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach”. To wydarzenie, które dostarczy aktualnych informacji i pozwoli wymienić się doświadczeniami związanymi z rozwojem koncepcji Lean Management w firmach funkcjonujących w polskiej kulturze. W programie spotkania przewidziano interaktywne prelekcje firm wdrażających doskonałość operacyjną, panele dyskusyjne i warsztaty prowadzone przez praktyków dla praktyków. Wymianę doświadczeń między uczestnikami wzmocni wieczór integracyjny na tarasie klubu przy sopockiej plaży.
Continue reading Polak potrafi! Lean w polskich realiach

Posted on Leave a comment

Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy – wyzwania – interpretacje

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy – wyzwania – interpretacje”.

Konferencja odbędzie się w sobotę 18 marca 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Continue reading Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy – wyzwania – interpretacje