Posted on Leave a comment

Wybór rynku docelowego i sposoby na dotarcie do nabywców

Wybór rynku docelowego i sposoby na dotarcie do nabywców

Segmentacja rynku to nic innego jak podział danego rynku na stosunkowo jednolite grona nabywców, które różnią się reakcjami na dany artykuł. Warto ją przeprowadzić, ponieważ można wtedy spojrzeć na określoną grupę klientów i stwierdzić czego im potrzeba, jakie produkty, które firma oferuje będą spełniać ich oczekiwania.

Zalety segmentacji:

  • skuteczne dostosowanie się do zapotrzebowań nabywców;
  • wybór rynku, w którym funkcjonowanie biznesu będzie opłacalne;
  • wspomaga porozumiewanie się producenta z klientem;
  • ułatwia dotarcie do tych nabywców, których gusta zostały uwzględnione przy planowaniu promocji;
  • pomaga w opracowaniu strategii związanej z reklamą, ceną, dystrybucją.

Należy pamiętać, że finalna grupa konsumentów powinna dysponować adekwatną siłą nabywczą, która zapewni biznesowi dostateczny poziom zysku. Firma powinna unikać próby zdobycia nieosiągalnych nabywców. Przyczyny, które ograniczają dostęp do odrębnych segmentów to przede wszystkim niedostateczne umiejętności, zacofanie technologiczne lub regulacje prawne. Jak zatem starać się dotrzeć do nabywców?

Marketing selektywny

Stosowany jest przez większość średnich i dużych przedsiębiorstw. Skupia się on zazwyczaj na paru segmentach, ale zdarzają się przypadki dużych biznesów, gdzie obejmuje on prawie całą branżę rynkową oraz podąża w kierunku oferowania różnych towarów.

Marketing zróżnicowany, zwany też masowym

Polega na tym, że biznes obejmuje nawet do kilkunastu segmentów, a dla każdego z nich przygotowuje się osobne narzędzia marketingowe. Jeden produkt jest oferowany na cały rynek lub na jego większą część. Dzięki produkowaniu dużych ilości i masowemu rozpowszechnianiu można zastosować konkurencyjne ceny i obniżać koszty jednostkowe.

Marketing niszowy

Zwykle jest używany przez niewielkie przedsiębiorstwa, które są zmuszone ograniczyć swój profil i zasięg działalności. Zaletami niszy marketingowej są przede wszystkim bezpośredni kontakt z klientem, znajomość rynku, która wynika z wyspecjalizowania oraz niezbyt duże zainteresowanie ze strony konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Pozycjonowanie produktu

To ciąg czynności, które mają na celu utwierdzenie w świadomości nabywców wysokiej rangi produktu, który oferujemy. Chodzi o to, aby zdobył on określone, wyróżniające i pożądane miejsce w porównaniu z innymi produktami. Działania te związane są ze zdobyciem przewagi nad konkurencją.

Segmentacja rynku może okazać się dla niektórych skomplikowanym procesem, jednak bez tego żaden biznes nie mógłby dobrze funkcjonować i osiągać wysokich zysków.