Posted on Leave a comment

Plan marketingowy produktu Absynt

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla produktu Absynt. Plany marketingowe mogą być pisane zarówno dla firm, jak i konkretnych produktów, które firmy zamierzają wprowadzić na rynek. Mamy tutaj do czynienia z tą drugą sytuacją.
Continue reading Plan marketingowy produktu Absynt

Posted on Leave a comment

Czym jest produkt?

Czym jest produkt?

Najczęściej produkt definiowany jest jako towar, usługa lub pomysł, zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspokajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną jednostkę wartości. Z marketingowego punktu widzenia korzystne dla powodzenia przyjętej strategii jest rozpatrywanie produktu jako czegoś bardziej złożonego.

Wielopoziomowość produktu wyraża koncepcja Theodore Levitta podkreślająca konieczność zwrócenia przez producentów uwagi na to, że nie tylko konkurują ze sobą same produkty, lecz również ich opakowania, reklamy, usługi, sposoby kredytowania, dostaw, przechowywania jak i inne dodatki do oryginalnego produktu. Idea ta zaowocowała szerszym spojrzeniem na produkt i wyodrębnieniem w nim trzech poziomów: rdzenia produktu, produktu rzeczywistego i produktu poszerzonego.

Rdzeń inaczej istota produktu to jedna lub więcej cech produktu skłaniająca konsumenta do zakupu danego produktu – jego główne zalety bądź korzyści dla konsumenta płynące z posiadania danego produktu.

Produkt rzeczywisty zaś uwzględnia takie elementy jak: kolor, rozmiar, cena, marka, jak i wszelkie elementy związane z interakcją nabywca-sprzedawca, tzn. postawa, wygląd personelu, jak i umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem. Cechy i elementy składające się na produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych konsumentów oraz całe otoczenie rynkowe, w tym dostawców i konkurentów.

Natomiast produkt poszerzony, jak sama nazwa wskazuje obejmuje dodatkowe inne korzyści wpływające na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności danego produktu, niebędące fizycznie bezpośrednio zawarte w produkcie, a ułatwiające jego sprzedaż, np. warunki dostawy, serwisu czy kredytowania.

Posted on Leave a comment

Najważniejsze zasady skutecznego marketingu

Najważniejsze zasady skutecznego marketingu

Skuteczny marketing odgrywa we współczesnym biznesie ogromną rolę. Bez niego trudno wyobrazić sobie sprawnie działające przedsiębiorstwo. Nowoczesny marketing to na dzisiejszym rynku podstawa i gwarancja sukcesu. Tak, gdzie brakuje odpowiedniej strategii marketingowej, tam brak efektów związanych z działalnością. Firma, w której marketing jest mało efektywny, ma marne szanse na utrzymanie się na rynku. Jakie strategie warto zatem wprowadzić, aby przedsiębiorstwo mogło się dobrze rozwijać? Co każda firma powinna wiedzieć na temat tak ważnego zagadnienia, jakim jest skuteczny marketing?
Continue reading Najważniejsze zasady skutecznego marketingu