Posted on Leave a comment

Raport z wdrożenia strategii promocji internetowej dla strony internetowej

Raport z wdrożenia strategii promocji internetowej dla strony internetowej

Chcesz promować firmę w internecie, ale nie wiesz jak? Łatwiej i ekonomiczniej promować produkty i usługi posiadając przemyślaną strategię postępowania. Znajdziesz w tym miejscu raport z wdrożenia strategii promocji internetowej przygotowany dla strony internetowej. Obejmuje on pierwszy miesiąc wdrożenia.

Zapoznaj się z przykładem raportu z wdrożenia strategii promocji internetowej utworzonej dla strony internetowej.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Raport z wdrożenia strategii promocji internetowej dla strony internetowej

Okładka

Raport z wdrożenia strategii promocji internetowej dla strony internetowej

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. Czynności i koszty
   1.1. Zaplanowane czynności i koszty
   1.2. Rzeczywiste czynności i koszty
2. Wykonane działania promocyjne
   2.1. Kampania linków sponsorowanych
   2.2. Ogłoszenia
   2.3. Katalogowanie
   2.4. Content marketing
Spis tabel

Wprowadzenie

Wprowadzenie


W raporcie omówiono wdrożenie strategii promocji internetowej dla strony internetowej swottows.net w czerwcu 2016 r. Wykonane działania koncentrowały się na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w internecie i wdrażaniu wybranych działań z obszaru SEO i content marketingu.

Zleceniodawca zdecydował o rozpoczęciu promocji od czerwca, nie zaś jak było na początku planowane od maja. Część działań przeprowadził we własnym zakresie i zrezygnował z narzędzi PR. Ostateczny miesięczny koszt promocji wyniósł 851,5 zł brutto.

Dokument podzielono na dwie główne części. W pierwszej zostały zestawione czynności zaplanowane z rzeczywiście wykonanymi. W drugiej części omówiono poszczególne działania i sposoby ich wykonania.

Czerwiec 2016 r. jest pierwszym miesiącem wdrożenia strategii.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Chcesz promować swoją stronę internetową, ale nie wiesz jak? Łatwiej i ekonomiczniej promować w internecie produkty i usługi posiadając przemyślaną strategię postępowania. Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowaną dla strony internetowej. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego oraz oszacowano ich koszt.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla strony internetowej marketingwpraktyce.com

Okładka

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Właściciel
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
   3.1. Sektor naukowy
   3.2. Sektor biznesowy
4. Badanie zainteresowania
   4.1. Słowa kluczowe
   4.2. Analiza trendów
5. Analiza strony firmowej
   5.1. Profil użytkownika
      5.1.1. Dane geograficzne
      5.1.2. Dane demograficzne
   5.2. Wskaźniki – dane wyjściowe
   5.3. Pozycja
   5.4. Elementy do zmiany – wskazówki
6. Reklama
7. Marketing szeptany
   7.1. Artykuły sponsorowane
   7.2. Artykuły w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego
   7.3. Artykuły do przedrukowania
   7.4. Fanpage
   7.5. Teksty SEO
   7.6. Blog firmowy
8. Public relations
   8.1. Biuro prasowe
   8.2. Artykuły eksperckie
9. Harmonogram wdrożenia
10. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Strategia promocji powstała dla strony internetowej marketingwpraktyce.com. Domena została zarejestrowana w maju 2014 r. i była mało intensywnie promowana. Ukazała się w wyszukiwarce Google w pierwszych 20 wynikach na kilka interesujących właściciela słów kluczowych, lecz rezultaty wciąż są mało zadowalające. Od samego początku zainstalowano na niej statystyki Google Analytics.

Na stronie omówiono w sposób kompleksowy proces opracowania planu marketingowego dla organizacji. Jest to dokument opisujący działania podejmowane, aby osiągnąć zakładane cele marketingowe, a także ukazujący sposoby pomiaru postępów oraz wprowadzania korekt w przypadku niezgodności wyników z oczekiwaniami. W serwisie znajduje się wiele wartościowych tekstów udostępnianych w sposób bezpłatny i płatny oraz istnieje możliwość zlecenia wykonania planu marketingowego na zamówienie.

Strategia została wykonana w związku ze zmianą struktury i przeznaczenia strony. Planowane działania uwzględniają promocję za pośrednictwem internetu. Mają na celu zwiększenie ilości naturalnych odsłon strony (tzn. wykonanych przez realnych użytkowników). Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Dostępny budżet na promocję został określony na około 2 000 zł miesięcznie. W strategii przyjęto wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej.

Niniejszy dokument podzielono na dwie główne części: analityczną i wdrożeniową. W części analitycznej wykorzystano dane z narzędzi analitycznych, uzyskane metodą desk reserch oraz pochodzące od właściciela firmy. Część wdrożeniowa obejmuje wskazanie dostępnych kanałów reklamy i promocji, oszacowanie kosztów, harmonogram prac na najbliższe 3 miesiące oraz wymagany budżet.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Łatwiej i ekonomiczniej promować w internecie produkty i usługi posiadając przemyślaną strategię postępowania. Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowanej dla strony internetowej. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego oraz oszacowano ich koszt.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Okładka

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Właściciel
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
   3.1. Sektor naukowy
   3.2. Sektor biznesowy
   3.3. Planowanie kariery
4. Badanie zainteresowania
   4.1. Słowa kluczowe
   4.2. Analiza trendów
5. Analiza strony firmowej
   5.1. Profil użytkownika i zachowanie
      5.1.1. Dane geograficzne
      5.1.2. Dane demograficzne
      5.1.3. Zachowanie użytkownika
   5.2. Wskaźniki – dane wyjściowe
   5.3. Pozycja
   5.4. Elementy do zmiany – wskazówki
6. Reklama
7. Marketing szeptany
   7.1. Artykuły sponsorowane
   7.2. Artykuły w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego
   7.3. Artykuły do przedrukowania
   7.4. Fanpage na Facebooku
   7.5. Teksty SEO
8. Public relations
   8.1. Biuro prasowe
   8.2. Artykuły eksperckie
9. Harmonogram wdrożenia
10. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Strategia promocji powstała dla strony internetowej swottows.net. Domena została zarejestrowana w październiku 2014 r. i była mało intensywnie promowana. Ukazała się w wyszukiwarce Google w pierwszych 20 wynikach na kilka interesujących właściciela słów kluczowych, lecz rezultaty wciąż są mało zadowalające. Od samego początku zainstalowano na niej statystyki Google Analytics.

Na stronie omówiono w sposób kompleksowy proces opracowania analizy SWOT dla organizacji. Jest to metoda analizy strategicznej służąca do badania wnętrza organizacji, jej otoczenia i wyznaczenia strategii postępowania. W serwisie znajduje się wiele wartościowych tekstów udostępnianych w sposób bezpłatny i płatny oraz istnieje możliwość zlecenia wykonania analizy SWOT na zamówienie.

Strategia została wykonana w związku ze zmianą struktury i przeznaczenia strony. Planowane działania uwzględniają promocję za pośrednictwem internetu. Mają na celu zwiększenie ilości naturalnych odsłon strony (tzn. wykonanych przez realnych użytkowników). Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Dostępny budżet na promocję został określony na 850 zł miesięcznie. Będzie wyższy w pierwszym miesiącu promocji ze względu na wyrażoną przez zleceniodawcę chęć przetestowania narzędzi PR w postaci własnego biura prasowego oraz artykułów eksperckich. W strategii przyjęto wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. Część z nich zleceniodawca zdecydował się wdrożyć samodzielnie. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej.

Niniejszy dokument podzielono na dwie główne części: analityczną i wdrożeniową. W części analitycznej wykorzystano dane z narzędzi analitycznych, uzyskane metodą desk reserch oraz pochodzące od właściciela firmy. Część wdrożeniowa obejmuje wskazanie dostępnych kanałów reklamy i promocji, oszacowanie kosztów, harmonogram prac na najbliższe 3 miesiące oraz wymagany budżet.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład