Turystyka i rekreacja. Aspekty społeczno-ekonomiczne

Exante Conferences & Publications Sp. z o.o. ogłasza nabór do monografii naukowej pt. „Turystyka i rekreacja. Aspekty społeczno-ekonomiczne”.

Termin nadsyłania artykułów: 15.12.2016.

Przewidywany termin wydania monografii: styczeń 2017.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt.

Minimalna objętość artykułu to 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami).

Koszt: 240 zł (+23% VAT).

Maksymalna liczba rozdziałów do opublikowania w ramach monografii: 3 (1 rozdział 5 pkt, 2 rozdziały 10 pkt, 3 rozdziały 15 pkt).

Artykuły powinny dotyczyć:

 • Geografii turystycznej;
 • Hotelarstwa;
 • Podstaw rekreacji;
 • Krajoznawstwa z elementami historii architektury;
 • Marketingu i badań marketingowych;
 • Finansów przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego;
 • Obsługi ruchu turystycznego;
 • Ekonomiki turystyki i rekreacji;
 • Programowania i organizowania rekreacji;
 • Animatorów rekreacji;
 • E-biznesu w turystyce;
 • Turystyki zdrowotnej, SPA & wellness.

Zobacz
Ogłoszenie o naborze