Posted on Leave a comment

Ukryta perswazja w reklamie

Ukryta preswazja w reklamie - Reklama

Reklama to przede wszystkim siła przekazu oraz trudna sztuka przekonywania. Perswazja jest zatem bardzo ważnym elementem każdej reklamy. Zarówno ta „oficjalna” perswazja, jak i ta „ukryta” mają duże znaczenie i siłę, zaś od tego w jaki sposób zostaną wykorzystane zależeć może powodzenie całej kampanii reklamowej. Z tą oficjalną perswazją większość odbiorców reklam już się dość dobrze zapoznała i skutecznie się na nią uodporniła. W takiej sytuacji zwiększa się znaczenie perswazji ukrytej, której nie brak w oglądanych przez nas każdego dnia reklamach. Jak zatem działa ukryta perswazja? Co warto wiedzieć na jej temat? Czy reklama faktycznie może wpływać na zachowania odbiorców?

Jednym z najskuteczniejszych środków zwiększających sprzedaż, które tak chętnie są do dziś stosowane w celu zwiększenia sprzedaży, są utwory muzyczne puszczane w samoobsługowych, wielkich sklepach. I choć metoda ta już dawno przestała być „ukrytą”, a dalszym ciągu jest stosowana, zaś kolejni klienci padają ofiarą takiej formy ukrytej perswazji. Wolne i spokojne utwory puszczane w sklepach sprawiają, że wolniej i spokojniej poruszają się między sklepowymi półkami klienci. A im wolniej się między nimi przemieszczają, tym więcej atrakcyjnych produktów wpada im w oko. Prosta zasada stosowana od prawie 30 lat to jedna z najbardziej znanych technik ukrytej perswazji.

Dziś taką ukrytą warstwę, działającą na naszą podświadomość, możemy znaleźć praktycznie w każdym przekazie reklamowym. Są to elementy ukryte przez ludzką refleksją, działające z ukrycia na odczucia klienta i jego zachowania związane z zakupem. To muzyka oraz liczne przekazy działające na naszą podświadomość. Ukryte elementy przekazu reklamowego są bardzo trudne do uchwycenia dla przeciętnego odbiorcy, zatem jest on wobec nich całkowicie bezbronny.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych środków w reklamie jest muzyka, o której wpływie na zachowanie klientów już wspomniano na wstępie. Muzyka nie wpływa jednak tylko i wyłącznie za zachowanie klientów w sklepie. Dzięki odpowiednio dobranej ścieżce dźwiękowej można wpłynąć na emocje widzów lub słuchaczy programu radiowego i za pomocą odpowiedniej oprawy muzycznej wykształcić ich pozytywny stosunek do danego produktu.

Muzyka nie jest jedynym sposobem na kształtowanie postawy widza wobec produktu. Równie ważną rolę może odgrywać umiejętnie wykorzystany w reklamie kolor. Również za jego pomocą można kierować emocjami odbiorców reklamy. Wynika to z właściwości poszczególnych kolorów i ich wpływu na ludzkie nastroje. I tak kolor niebieski ma silne właściwości uspokajające, zatem chętnie jest używany w reklamach kosmetyków dla dzieci.

Innym sposobem na wywarcie wpływu na odbiorców reklamy jest zręczna manipulacja językiem mówionym. To, w jaki sposób wypowiadane są poszczególne kwestie w reklamie ma duże znaczenie, a za jego pomocą można wpłynąć na stosunek potencjalnych klientów wobec reklamowanego produktu.

Wielu twórców reklamy stosując ukryte środki perswazji sięga również do wrodzonych i całkowicie naturalnych reakcji emocjonalnych, przy czym najchętniej wykorzystywana jest reakcja opiekuńcza lub reakcja widza na wyraz twarzy, na którą właśnie patrzy.

Ukryta preswazja w reklamie - Reklama

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *