Posted on Leave a comment

Na uniwersytecie powstanie Centrum Komunikacji Medialnej

15 mln zł przekaże Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie budowy nowoczesnego Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Umowę z władzami uczelni podpisał w piątek wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin.

Centrum, które będzie siedzibą Wydziału Humanistycznego, powstanie na terenie rozbudowywanego od kilku lat kampusu uniwersyteckiego przy ulicy Świętokrzyskiej.

“Fakt, że ministerstwo dofinansuje tę inwestycję, to jest najlepszy dowód wagi, jaką przywiązujemy nie tylko do rozwoju nauk ścisłych, technicznych, ale także do rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. Każde społeczeństwo, każdy naród musi dbać o integralny rozwój” – podkreślił minister Gowin podczas konferencji prasowej w Kielcach.

„Patrząc jak prężnie rozwijają się polskie uczelnie, nie można myśleć tylko o związkach nauki z gospodarką (…), ale trzeba też pamiętać o budowaniu fundamentów duchowych, których nie byłoby bez prężnego rozwoju polskiej humanistyki” – dodał szef resortu nauki.

Jego zdaniem kielecki uniwersytet jest jedną z najlepiej rozwijających się uczelni w kraju, usytuowanych poza największymi ośrodkami akademickim – Warszawą i Krakowem. „Zaledwie w ciągu 11 lat uczelnia z poziomu akademii osiągnęła status klasycznego uniwersytetu. To tempo rozwoju właściwie bezprecedensowe w skali całej Polski. To ogromna zasługa środowiska akademickiego i społeczno-politycznego Kielc i województwa świętokrzyskiego” – ocenił Jarosław Gowin.

Wicepremier podkreślił, że ważna była także niedawna konsolidacja uczelni z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sandomierzu. Zdaniem Gowina procedura przebiegała „bezproblemowo”, a sposób organizacji tego przedsięwzięcia może być zachętą dla podobnych procesów na uczelniach w innych regionach kraju.

Rektor UJK prof. Jacek Semaniak dziękował za wsparcie ministerstwa dla nowej inwestycji uniwersytetu. „Jest ona niezwykle istotna z punktu widzenia harmonijnego rozwoju naszej uczelni” – podkreślił. Przypomniał, że na UJK w ciągu ostatnich 10 lat zrealizowano projekty inwestycyjne o wartości ok. 340 mln zł.

Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. UJK Janusz Detka zauważył, że budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej ułatwi prowadzenie interdyscyplinarnych kierunków studiów. „To, że otrzymamy zwartą przestrzennie siedzibę, z nowoczesnym wyposażeniem, da możliwość nie tylko rozwoju tych kierunków, które już istnieją, ale także możliwość myślenia o tym, by szukać nowych propozycji dydaktycznych” – zaznaczył Detka.

Do gmachu, który będzie miał powierzchnię ponad 6 tys. metrów kw., przeniosą się trzy instytuty Wydziału Humanistycznego do tej pory zlokalizowane w różnych budynkach na terenie miasta: Instytut Dziennikarstwa i Informacji, Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii. W nowej siedzibie będzie funkcjonowało także nowoczesne zaplecze dla studentów dziennikarstwa, ze studiem radiowym, telewizyjnym i pracownią fotograficzną.

Budowa obiektu, który zostanie połączony z istniejącym już Centrum Języków Obcych, ma się rozpocząć w czerwcu. Budynek będzie oddany do użytku w drugim kwartale 2019 r. Koszt inwestycji to 21,3 mln zł, z czego 15 mln zł to środki resortu nauki, pozostałe wyłoży uniwersytet.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, to największa państwowa uczelnia w regionie świętokrzyskim. Na UJK, na 44 kierunkach studiów, studiuje dziś ponad 11 tys. osób. Uczelnię tworzy osiem wydziałów – pięć w Kielcach, dwa wydziały w filii w Piotrkowie Trybunalskim i ósmy wydział – zamiejscowy – w Sandomierzu. Byłą sandomierską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową włączono w struktury uczelni 1 stycznia br.

Etapy rozwoju kieleckiej uczelni stanowiły kolejno: Wyższe Studium Nauczycielskie (1969-1973), Wyższa Szkoła Pedagogiczna (1973-2000), Akademia Świętokrzyska (2000-2008) i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (2008-2011). Od 2011 r. uczelnia jest klasycznym uniwersytetem.

Od 1969 r. mury uczelni opuściło ponad 137 tys. studentów.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *