Posted on Leave a comment

Wzór planu marketingowego (wariant II)

Zaprezentowano wzór planu marketingowego składający się z następujących części: Wprowadzenie, Streszczenie, Analiza sytuacji (Przyjęte założenia, Sprzedaż, Rynki strategiczne, Kluczowe produkty, Kluczowe rynki zbytu), Cele marketingowe, Strategia marketingowa (Strategia produktu, Strategia cenowa, Strategia promocji, Strategia dystrybucji), Harmonogram, Budżet oraz rachunek zysków i strat, Kontrola wdrożenia, Załączniki.

Na skróty: Wprowadzenie | Streszczenie | Analiza sytuacji | Cele marketingowe | Strategia marketingowa | Harmonogram | Budżet | Kontrola wdrożenia | Załączniki | Przykłady

 Wprowadzenie 

Wprowadzenie

Firma X zaczynała jako przedsiębiorstwo zajmujące się ……………… W roku ………. zmieniliśmy charakter działalności, oferując ………………

Niniejszy plan marketingowy zawiera analizę prowadzonej przez nas działalności i ukazuje w jaki sposób chcemy ………………

[- podprowadzenie pod właściwy temat;
– ukazanie szerszej perspektywy, ale w sposób ogólny]

 Streszczenie 

Streszczenie

W roku ……….. nasze przedsiębiorstwo było małą firmą zajmującą się ……………… W tym czasie uzupełniliśmy zakres świadczonych usług o ……………… Konkurowaliśmy z wieloma innymi firmami, działającymi na tym samym rynku lokalnym.

Zakres działalności związany z ……………… stale się powiększa, następuje wzrost sprzedaży dzięki ………………, dlatego też postanowiliśmy ………………

Głównym celem przygotowanego przez nas planu jest ……………… Osiągniemy go dzięki ………………

[- przegląd najważniejszych zagadnień obecnych w planie;
– opis produktu/usługi i jego cech wyróżniających;
– wskazanie najważniejszych celów]

 Analiza sytuacji 

Analiza sytuacji

Przyjęte założenia

– Inflacja pozostanie na poziomie ………………;
– Stopy procentowe pozostaną na poziomie ………………

Sprzedaż

W roku ……………… firma X osiągnęła sprzedaż w wysokości ……………… usług ……………… W roku ……….. zwiększyła się ona do ………………

Cały tekst wraz z przykładami planów marketingowych znajdziesz w ebooku: Jak szybko napisać plan marketingowy

Przykłady

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *