Posted on Leave a comment

Z czego składa się realizacja filmów?

Z czego składa się realizacja filmów?

Realizacja filmów jest złożonym procesem, który składa się z kilku następujących po sobie etapów. Inaczej niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka, w większości przypadków – także gdy weźmiemy pod uwagę te krótsze i mniej wymagające produkcje filmowe – liczba zaangażowanych łącznie w ten proces podmiotów oscyluje w granicach od kilkunastu (tak krótkie realizacje filmowe na potrzeby reklamy) do nawet kilku tysięcy (największe, pełnometrażowe produkcje filmowe, przeznaczone do dystrybucji kinowej lub telewizyjnej).

W modelowym ujęciu każdy z kolejnych etapów wymaga bowiem innej wiedzy specjalistycznej w zakresie realizacji materiałów audiowizualnych, co dla uzyskania optymalnego efektu determinuje konieczność sięgnięcia po co najmniej kilka osób. Mniejsze wymogi stawiane są z kolei w przypadku realizacji filmów multimedialnych (cyfrowych), wykonywanych w całości jako animacje komputerowe. W odniesieniu do tego rodzaju filmów możliwe jest pominięcie kilku etapów powstawania, co obniża koszty realizacji, sprawiając jednocześnie, że właśnie tego rodzaju materiały filmowe (promocyjne i reklamowe) cieszą się największą popularnością w przypadku zamówień składanych przez przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki.

W modelowym ujęciu pierwszym etapem powstawania filmu są prace koncepcyjne, polegające na zakreśleniu ogólnych ram i konwencji, w której utrzymywana będzie realizacja filmowa, a także przygotowaniem i zatwierdzeniem scenariusza, w oparciu o który realizowany będzie materiał filmowy. Akceptacja scenariusza przez producenta (zlecającego wykonanie materiału filmowego) pozwala przejść do następnego etapu, związanego z przeprowadzeniem prac przygotowawczych przed właściwymi pracami filmowymi. Związane są one przede wszystkim z przygotowaniem kosztorysu realizacji, przeprowadzeniem castingów do poszczególnych ról, a także organizacją grupy zdjęciowej, dekoracji, kostiumów i charakteryzacji na potrzeby późniejszej pracy filmowców. Najczęściej na tym etapie wybiera się też plany filmowe oraz ustala harmonogram dla prac reżyserskich i kręcenia kolejnych scen. Na etapie przedzdjęciowym przeprowadza się ponadto próby sprzętowe oraz aktorskie, a także zawiera niezbędne umowy producenckie. Dopiero wtedy realizacja filmów wkracza na najbardziej charakterystyczny etap, związany z pracą na planie filmowym. Realizacja obrazu i dźwięku w wybranych wcześniej plenerach i lokalizacjach zdjęciowych umożliwia rozpoczęcie prac przez ekipy montażowe i dźwiękowe, które opracowują przygotowany materiał, tworząc ostateczną koncepcję obrazu i dźwięku. Gotowy materiał filmowy przekazywany jest do akceptacji zamawiającemu, który podejmuje kolejne czynności związane z przygotowaniem filmu do dystrybucji i rozpowszechniania. Jak była już jednak wyżej mowa, w zależności od rodzaju przygotowywanego materiału możliwe jest pominięcie niektórych etapów i czynności w procesie realizacji filmów. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje zazwyczaj studio filmowe, po przeanalizowaniu wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczny kształt materiału filmowego.

Więcej na stronie Domu produkcyjnego Krótkie Formy

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *