Analiza SWOT TOWS producenta artykułów piśmiennych

Przygotowujesz analizę SWOT TOWS? W tym artykule zamieszono kompletny przykład analizy SWOT, włączając w to opis badanego przedsiębiorstwa, wycenę czynników, ocenę wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT TOWS i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii. Poniższy przykład analizy SWOT TOWS powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT TOWS przygotowaną dla producenta artykułów piśmiennych. Analiza SWOT nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Kompletny tekst: Analiza SWOT TOWS producenta artykułów piśmiennych

Okładka

Analiza SWOT TOWS producenta artykułów piśmiennych

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. Opis firmy
2. Identyfikacja i opis czynników
   2.1. Lista czynników
   2.2. Ocena
3. Ocena pozycji strategicznej
   3.1. Ustalenie wag
   3.2. Wykrycie zależności
   3.3. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników
4. Wnioski i wybór strategii
Bibliografia
Spis tabel

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Niniejsza analiza SWOT TOWS została wykonany dla firmy Parker Pen Company. Parker opatentował swoje pierwsze wieczne pióro 10 grudnia 1889 r. W jego ofercie znajdują się następujące kolekcje: Vector, Jotter, Sonnet, Parker 51. Obecnie jest to marka artykułów piśmiennych należąca do amerykańskiego koncernu Sanford. Właścicielem koncernu jest grupa Newell Rubbermaid, największy producent artykułów piśmiennych na świecie.

W analizie jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT TOWS zastaną użyte w planie inwestycyjnym firmy, a ponadto umożliwią podjęcie decyzji strategicznych odnośnie przyszłości przedsiębiorstwa.

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład