Posted on Leave a comment

Polak potrafi! Lean w polskich realiach

Zapraszamy na konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach”. To wydarzenie, które dostarczy aktualnych informacji i pozwoli wymienić się doświadczeniami związanymi z rozwojem koncepcji Lean Management w firmach funkcjonujących w polskiej kulturze. W programie spotkania przewidziano interaktywne prelekcje firm wdrażających doskonałość operacyjną, panele dyskusyjne i warsztaty prowadzone przez praktyków dla praktyków. Wymianę doświadczeń między uczestnikami wzmocni wieczór integracyjny na tarasie klubu przy sopockiej plaży.
Continue reading Polak potrafi! Lean w polskich realiach

Posted on Leave a comment

Współczesna ekonomia w obliczu zmieniającego się prawa

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Studentów pt. „Współczesna ekonomia w obliczu zmieniającego się prawa”, która odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Aula Nowa na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarzadzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na platformie MS Teams.
Continue reading Współczesna ekonomia w obliczu zmieniającego się prawa

Posted on Leave a comment

Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy – wyzwania – interpretacje

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy – wyzwania – interpretacje”.

Konferencja odbędzie się w sobotę 18 marca 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Continue reading Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy – wyzwania – interpretacje

Posted on Leave a comment

Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na IV KOPERNIKAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, które odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Continue reading Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku

Posted on Leave a comment

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami zapraszają do udziału w ogólnopolskie konferencji naukowej pt. “Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.

Cyberpsychologia (cybernetyczna psychologia) to relatywnie nowy obszar badań dotyczący związków człowieka i technologii ujmowanych w perspektywie psychologicznej. Można przyjąć, iż wyłoniła się ona z subdysycypliny psychologii, jaką jest psychologia mediów i komunikowania lub też stanowi specyficzny jej obszar związany z internetem, rzeczywistością wirtualną (RV), rzeczywistością rozszerzoną (AR), badaniami na doświadczeniem użytkownika (users experience), sztuczną inteligencją, komunikacją człowiek-komputer, człowiek-awatar, człowiek-robot, immersją, teleobecnością, doświadczaniem 3D oraz wpływem cyfrowych reprezentacji ludzi i środowiska na rzeczywiste postawy i zachowania społeczne.
Continue reading Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Posted on Leave a comment

VIII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Hoteli Niezależnych

Stowarzyszenie Hotelarzy i Restauratorów Niezależnych organizuje już po raz ósmy Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Hoteli Niezależnych. Odbędzie się on w dniach 20.11-22.11.2017 r. w Pałacu Romantycznym w Turznie k. Torunia.

Tematem przewodnim tegorocznego Zjazdu będzie pracownik, czyli jak go skutecznie: pozyskać, nadzorować i motywować.
Continue reading VIII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Hoteli Niezależnych

Posted on Leave a comment

I Ogólnopolska Konferencja Nowoczesnego PRu i Komunikacji

Magazyn Online Marketing zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Nowoczesnego PRu i Komunikacji, która odbędzie się 29 listopada 2017 r. w Warszawie. Konferencja poświęcona jest sprawdzonym sposobom prowadzenia kampanii PR, budowaniu marki, sponsoringu, public relations w social media oraz komunikacji wewnętrznej.
Continue reading I Ogólnopolska Konferencja Nowoczesnego PRu i Komunikacji

Posted on Leave a comment

Żywność, Rynek, Usługi

Koło naukowe przedsiębiorczości PROFIT działające przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów “Przedsiębiorczość w Nauce i Praktyce”, która odbędzie się 28 września 2017 r. w gmachu wydziału.
Continue reading Żywność, Rynek, Usługi

Posted on Leave a comment

W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym

Zarząd Inżynierii i Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zaprasza do udziału w VII konferencji naukowej Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania pt. “W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym”, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Warszawie.
Continue reading W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym