Posted on Leave a comment

Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na IV KOPERNIKAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, które odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego z europejskich ośrodków naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu.

Zakres tematyczny Sympozjum obejmować będzie następujące sekcje:

* koncepcje, metody i techniki zarządzania
* zarządzanie strategiczne
* zarządzanie przedsiębiorstwem
* zarządzanie marketingowe
* zarządzanie zasobami ludzkimi
* zarządzanie zmianami
* zarządzanie finansami i rachunkowością
* zarządzanie wiedzą
* zarządzanie innowacjami
* zarządzanie produkcją
* zarządzanie logistyczne
* zarządzanie jakością
* zarządzanie procesami
* zarządzanie ryzykiem
* zarządzanie projektami
* zarządzanie kryzysowe
* zarządzanie kulturą organizacyjną
* zarządzanie bezpieczeństwem
* przedsiębiorczość
* nadzór korporacyjny

15.02.2018 – termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego.

Zobacz: http://www.kzp.umk.pl/sympozjum/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *