Posted on Leave a comment

Analiza skuteczności strategii spółki z branży paliw

Analiza skuteczności strategii spółki z branży paliw

Znajdziesz tutaj kompletny przykład analizy skuteczności strategii dla spółki z branży paliw.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie analizy strategicznej, zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Analiza skuteczności strategii spółki z branży paliw

Okładka

Analiza skuteczności strategii spółki z branży paliw

Spis treści

Spis treści


1. Opis firmy
2. System zarządzania strategicznego w firmie
  2.1. Misja i wizja
  2.2. Strategia korporacyjna biznesu
  2.3. Strategia konkurowania biznesu
  2.4. Strategia marketingowa
  2.5. Strategia kadrowa
  2.6. Strategia logistyczna
  2.7. Strategia jakości
3. Ocena skuteczności strategii
  3.1. Analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  3.2. Analiza rentowności
  3.3. Analiza płynności
  3.4. Analiza sprawności działania
  3.5. Analiza wspomagania finansowego
  3.6. Ocena zdolności firmy do kontynuowania działalności
Rekomendacje
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład