Posted on Leave a comment

Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu (Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie) zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która odbędzie się w dniach 27 – 28 kwietnia 2016 r. w Lublinie.

Tematyka zarządzania zasobami ludzkimi nie jest Ci obca? Chcesz się dowiedzieć czegoś nowego lub spróbować swoich sił w wystąpieniach publicznych? Podejmij wyzwanie!

Celem konferencji jest zwiększenie świadomości studentów, doktorantów i pozostałych osób na temat czasów, w których obecnie funkcjonujemy oraz zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. Mamy nadzieję, że dyskusja na temat najnowszych trendów pozwoli lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania.

W tym roku Koło Naukowe zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Wyzwań ZZL do swojego malowniczego miasta (Lublin) na dwa dni debat, warsztatów i przede wszystkim dobrej zabawy. Na zakończenie konferencji zostanie wyłoniony i nagrodzony uczestnik, który zaprezentuje najlepszy referat. Wszystkie teksty referatów zgodne z tematyką (zaakceptowane przez recenzentów) i inne materiały konferencyjne zostaną wydane w postaci monografii.

Bloki tematyczne:
1. Teraźniejszość:
· Zarządzanie talentami
· Trendy np. CRS
· Międzynarodowe ZZL
· Patologie

2. Wyzwania ZZL
· Budowanie Kapitału Ludzkiego w organizacjach XXI w.
· Nowoczesne metody rekrutacji, selekcji, rozwoju pracowników
· Wojna o talenty, rywalizacja
· Zmiany demograficzne, społeczne, kulturowe
· Nowoczesne narzędzia ZZL, wykorzystanie internetu
· Kultura organizacyjna a ZZL/ ZZL a kultura organizacyjna
· Relacje pracownik- organizacja/ organizacja-pracownik
· Technologie w ZZL

Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Strona wydarzenia:
https://www.facebook.com/wyzwaniazzl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *