Posted on Leave a comment

Czym jest strategia marketingowa?

Czym jest strategia marketingowa?

Czym jest strategia marketingowa? To proste pojęcie doczekało się wielu definicji. Strategia marketingowa jest tym, co wyróżnia daną firmę z grona innych przedsiębiorstw. To ona nadaje charakter działalności firmy i pozwala jej zmierzyć się z funkcjonującą na rynku konkurencją. To strategia marketingowa wpływa na procesy planowania w przedsiębiorstwie, na wprowadzane na rynek produkty oraz na stosowane przez firmę sposoby reklamowania i promowania swej działalności.

Dobrą strategię marketingową powinna posiadać każda firma. Kiedy strategia będzie skuteczna? Skuteczna strategia to strategia marketingowa, która uwzględnia wszystkie plusy i minusy, wszystkie słabe i mocne strony działalności przedsiębiorstwa. To bardzo ważne, by móc zapewnić firmie stabilną pozycję na rynku. O mocnych stronach warto poinformować otoczenie, ze słabymi należy zaś podjąć skuteczną walkę.

Skuteczna strategia marketingowa musi się również opierać na informacjach zgromadzonych na temat konkurencji. Jak można taką wiedzę wykorzystać? To proste. Nawet najsilniejszy konkurent musi mieć swe słabe strony. Warto na podstawie wiedzy o działalności firm konkurencyjnych skierować do swych potencjalnych klientów taką ofertę, która uzupełni „braki” firmy konkurencyjnej. I tak w sytuacji, gdy konkurent stawia na młodych klientów, warto postawić na tych starszych. Oferowanie podobnych usług lub produktów również może być dobrą alternatywą, choć lepiej sprawdza się zastosowanie produktów i usług przeciwstawnych lub skierowanych do innej grupy odbiorców.

Aby strategia marketingowa przyniosła wymarzony sukces należy również poświecić nieco czasu i uwagi analizie potrzeb klientów. To oni i ich oczekiwania w znacznym stopniu decydują o sukcesie firmy na rynku. Strategia marketingowa powinna również uwzględniać plan sprzedaży oraz podjęcie tych działań, które pomogą wzmocnić i utrwalić wizerunek firmy w oczach klientów. O swej działalności każda firma powinna przypominać stale i na wszelkie możliwie sposoby. Informacje w prasie oraz w Internecie to dobry sposób na przypomnienie obecnym i potencjalnym klientom, że firma istnieje, rozwija się i poleca swe usługi lub produkty. Działania public relations to kolejna ważna sprawa, pomocna w kreowaniu wizerunku firmy i kształtowaniu jej tożsamości.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *