Posted on Leave a comment

Jak przeprowadzić transformację cyfrową w logistyce?

Jak przeprowadzić transformację cyfrową w logistyce?

Dzisiaj praktycznie każda gałąź gospodarki zmuszona jest do cyfryzacji. W większości branż niezbędna jest digitalizacja. Dzięki niej możliwe jest znaczne usprawnienie pracy przedsiębiorstwa. Oprogramowanie odgrywa kluczową rolę również w branży logistycznej. Posiadając firmę, warto przeprowadzić w niej transformację cyfrową. Dlaczego? Jak tego dokonać?

Transformacja cyfrowa – co to jest?

Aby w pełni zrozumieć zalety udoskonalenia pracy przedsiębiorstwa dzięki jej cyfryzacji, warto w ogóle poznać jej znaczenie. Dzięki temu łatwiej odnieść do niej specyfikę firmy. Transformacja cyfrowa to integracja inteligentnych technologii ze wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Najważniejszym celem jest osiąganie lepszych wyników i optymalizacja wydajności, a także procesów biznesowych.

Aby możliwe było skorzystanie z nowych technologii, niezbędna jest digitalizacja i cyfryzacja. Wymagają tego zmiany zachodzące w świecie. Można więc założyć, że do transformacji cyfrowej niezbędna jest transformacja biznesowa. Warto stawiać na rozwój biznesu w kierunku, w jakim zmierza reszta firm, a więc z uwzględnieniem wyzwań przemysłu 4.0.

Pomaga w tym cyfrowa transformacja biznesu, polegająca na uzupełnieniu stosowanych procesów i systemów biznesowych, technologiami cyfrowymi dostosowanymi do specyficznych potrzeb oraz celów poszczególnych przedsiębiorstw. Najlepiej więc jest, gdy do pomocy we wdrożeniu nowego stylu pracy, zatrudni się specjalistów. Taka transformacja cyfrowa wdrożona przez IT Touch, czyli firmę projektującą systemy IT, pozwoli na integrację istniejących narzędzi z nowymi, mającymi na celu lepsze prowadzenie biznesu. A co pomoże w firmie logistycznej? Jakie udoskonalenia da cyfrowa transformacja przedsiębiorstw?

Transformacja cyfrowa biznesu

Historia zna trzy rewolucje przemysłowe, a aktualnie trwa czwarta – rewolucja cyfrowa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, inteligentnych technologii informatycznych, możliwe jest znaczne usprawnienie działania przedsiębiorstw. Tak, by nadążały za cyfryzacją i potrzebami konsumentów. Jakie technologie mają znaczenie?

Transformacja cyfrowa w Polsce wcale nie pozostaje w tyle za tymi stosowanymi na Zachodzie. Do dyspozycji przedsiębiorców są inteligentne technologie cyfrowe. Dzisiaj ogromne znacznie mają: przechowywanie danych w chmurze, Internet rzeczy (IoT), automatyka, robotyka, a także sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (machine learning). Dzięki nim możliwe jest nie tylko polepszenie działania przedsiębiorstwa samego w sobie, ale i jego interakcji z kontrahentami i klientami.

Transformacja cyfrowa w logistyce

A jak przebiegać powinna transformacja cyfrowa firmy z branży logistycznej? Jakie da korzyści? Przede wszystkim transformacja cyfrowa w logistyce przejawiać się będzie w konieczności przyjęcia nowych rozwiązań informatycznych do podstawowych zadań, takich jak magazynowanie, przygotowanie zamówień i transport.

W branży logistycznej transformacja cyfrowa powinna polegać na zautomatyzowaniu i inteligentnym zarządzaniu obiegiem dokumentów w firmie, ważna jest także zmiana organizacji wszelkich procesów roboczych.

W przypadku magazynowania zmiany powinny zajść w sposobie przechowywania danych – tutaj kluczową rolę powinno odgrywać przechowywanie danych w chmurze. Warto postawić na system WMS, technologię IoT, a więc czujniki ruchu czy etykiety RFID. Sztuczna inteligencja w logistyce pozwoli na analizę dużej ilości danych na poszczególnych etapach łańcucha dostaw tak, by prognozować popyt. Oczywiście to tylko kilka z możliwości.

Z pewnością przedsiębiorstwa działające w branży logistycznej powinny swoje działania kierować tak, by zapewnić nie tylko szybszą i lepiej zorganizowaną pracę w firmie, ale i wyjść naprzeciw potrzebom klientów, którzy chcą monitorowania na bieżąco statusu zamówienia i możliwie jak najszybszą jego realizację. Aby to wszystko było możliwe, trzeba zastanowić się, jak usprawnić każdy proces logistyczny, najlepiej wykorzystując dostępne dziś narzędzia technologiczne.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *