Posted on Leave a comment

Naukowcy badają rolę komunikacji w zdobywaniu wiedzy naukowej przez obywateli UE

Jak dostęp do informacji kształtuje przekonania, opinie i odbiór wiedzy na tematy naukowe w krajach UE? Odpowiedzi na to pytanie szukają badacze z kilku europejskich krajów, w tym Polski, w ramach projektu “CONCISE: Rola komunikacji w percepcji i przekonaniach na temat nauki wśród obywateli UE”.

To unikatowe przedsięwzięcie skupia się na czterech obszarach naukowych, a są to: zmiany klimatyczne, szczepionki, medycyna niekonwencjonalna i alternatywna, przepisy fitosanitarne i dotyczące bezpieczeństwa żywności – zapowiada prof. Aneta Krzewińska z Uniwersytetu Łódzkiego, czuwająca nad metodologią badania.

Czy żywność modyfikowana genetycznie jest bezpieczna, czy klimat rzeczywiście się ociepla, a szczepionki powodują autyzm? Na takie m.in. pytania Europejczycy szukają odpowiedzi, zdobywając wiedzę naukową wieloma kanałami: począwszy od mediów, przez twórców polityki, naukowców, po organizacje biznesowe czy podmioty społeczeństwa obywatelskiego – zwróciła uwagę kierująca pracami na UŁ, prof. Izabela Warwas z Katedry Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt CONCISE ma na celu szczegółową analizę funkcjonowania tych kanałów komunikacji i zbadanie, jak dostęp do informacji kształtuje przekonania, opinie i percepcje. “Percepcja i postrzeganie zjawisk może się różnić w zależności od tego, skąd czerpnie się wiedzę i z jakich kanałów komunikacyjnych korzysta: media i sieci społecznościowe, doświadczenie życiowe, krewni, religia, ideologia polityczna, system edukacyjny” – dodała prof. Warwas.

W ramach projektu badacze skupieni w międzynarodowym konsorcjum kierowanym przez Uniwersytet w Walencji, zapytają o opinie mieszkańców Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowacji i Polski – w sumie będzie to ok. 500 osób zróżnicowanych pod względem m.in. wieku, płci i wykształcenia. Wykorzystują do tego metodę World Wide Views, prowadząc szerokie konsultacje publiczne.

W każdym z krajów, w których prowadzony jest projekt, jednego dnia spotka się 100 osób. Po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez badaczy, będą ze sobą dyskutować na cztery tematy naukowe.

„Nad przebiegiem tej dyskusji czuwać będą odpowiednio przeszkoleni facylitatorzy – służący wsparciem moderatorzy. Na koniec wszyscy dyskutanci zostaną poproszeni o przedstawienie swoich wypracowanych w toku rozmów opinii” – opisała prof. Krzewińska.

Opinie uczestników konsultacji będą rejestrowane, poddane transkrypcji i analizowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania lingwistycznego. Zostaną też zestawione z innymi wynikami badań naukowych.

Metodologia wypracowana w projekcie CONCISE – zdaniem autorów projektu – będzie mogła być stosowana w innych krajach europejskich w celu doskonalenia komunikacji naukowej. Jednym z pionierów jej testowania będzie Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Projekt, finansowany z unijnego programu Horyzont 2020, zakończy się w 2021 roku.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *