Posted on Leave a comment

Analiza 5 sił Portera pensjonatu “Misiak”

Analiza 5 sił Portera pensjonatu "Misiak"

Znajdziesz tutaj kompletny przykład analizy 5 sił Portera.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie analizy 5 sił Portera, zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Analiza 5 sił Portera pensjonatu “Misiak”

Okładka

Analiza 5 sił Portera pensjonatu "Misiak"

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
2. Sytuacja na rynku
3. Analiza atrakcyjności sektora
   3.1. Identyfikacja głównych sił
   3.2. Wycena wartości oddziaływania głównych sił
4. Wnioski i rekomendacje
Bibliografia
Spis tabel

Streszczenie


Analiza pięciu sił Portera została wykonana dla pensjonatu “Misiak”…

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Analiza PEST pensjonatu “Misiak”

Analiza PEST pensjonatu "Misiak"

Znajdziesz tutaj kompletny przykład analizy PEST pensjonatu wraz z analizą scenariuszową.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie analizy PEST, zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Analiza PEST pensjonatu “Misiak”

Okładka

Analiza PEST pensjonatu "Misiak"

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
2. Sytuacja na rynku
3. Analiza otoczenia
   3.1. Identyfikacja czynników
   3.2. Wycena trendów
   3.3. Możliwe scenariusze
   3.4. Zestawienie wycen
   3.5. Trendy kluczowe i sygnały wczesnego ostrzegania
4. Wnioski, rekomendacje
Bibliografia
Spis tabel

Streszczenie


Niniejsza analiza PEST została wykonana dla pensjonatu “Misiak”. Pensjonat oferuje do wynajęcia pokoje i apartamenty w cichej, bezpiecznej okolicy we wsi Tylicz, niedaleko od Krynicy-Zdroju. Zapewnimy naszym gościom komfortowy pobyt, z dala od miejskiego zgiełku oraz możliwość aktywnego wypoczynku.

Analizę PEST uzupełniono o analizę scenariuszową. Zidentyfikowano główne czynniki otoczenia, które mają lub będą miały wpływ na pensjonat “Misiak”, wyceniono trendy (wzrost, stabilizacja, regres) związane z każdym z nich pod względem siły oddziaływania i prawdopodobieństwa oraz wskazano argumenty za najwyższym prawdopodobieństwem. Ponadto zbudowane zostały cztery scenariusze: optymistyczny, pesymistyczny, najbardziej i najmniej prawdopodobny. Następnie dokonano ich podsumowania, określono kluczowe trendy w poszczególnych sferach, sformułowano wnioski oraz rekomendacje.

Współczesne otoczenie jest złożone i burzliwe, a organizacje działają w sytuacji wysokiego ryzyka. Wykonana analiza otoczenia ma na celu dogłębniejsze zrozumienie zachodzącego procesu i przygotowanie się na jego różne scenariusze, jakie mogą wydarzyć się w przyszłości.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Analiza SWOT pensjonatu “Misiak”

Analiza SWOT pensjonatu "Misiak" - przykład

Musisz opracować analizę SWOT pensjonatu? W tym artykule zamieszono kompletny przykład analizy SWOT, włączając w to opis badanego przedsiębiorstwa, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT i struktura dokumentu, możesz sprawdzić w artykule Analiza SWOT. Poniższy przykład analizy SWOT powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT przygotowaną dla pensjonatu „Misiak”. Analiza tego typu nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Kompletny tekst: Analiza SWOT pensjonatu „Misiak”

Okładka

Analiza SWOT pensjonatu "Misiak"

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
2. Trendy rynkowe
3. Misja i cele firmy
   3.1. Misja firmy
   3.2. Cele firmy
   3.3. Strategia firmy
4. Identyfikacja i opis czynników
   4.1. Lista czynników
   4.2. Ocena
   4.3. Mocne strony
   4.4. Słabe strony
   4.5. Szanse
   4.6. Zagrożenia
5. Ocena pozycji strategicznej
6. Wnioski i wybór strategii
Spis tabel

Wprowadzenie


Niniejsza analiza strategiczna została wykonana dla pensjonatu „Misiak”, który dopiero rozpocznie działalność. Właścicielka zdecydowała się na jej przeprowadzenie, aby określić wyjściową pozycję strategiczną dla swojego przedsięwzięcia. Zastosowana koncepcja polegała na określeniu misji i celów firmy, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii dalszego postępowania w oparciu o analizę SWOT.

W analizie jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT zastaną użyte w biznesplanie firmy, który napiszemy w celu uzyskania dofinansowania na remont i adaptację budynku oraz w planie marketingowym.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Biznesplan pensjonatu “Misiak”

Biznesplan pensjonatu "Misiak" - przykład

Potrzebny Ci biznesplan pensjonatu? Znajdziesz w tym miejscu kompletny przykład biznesplanu, przygotowany dla pensjonatu „Misiak”, zawierający m.in. charakterystykę przedsiębiorstwa, analizę strategiczną, plan marketingowy i plan finansowy. Przeczytaj biznesplan pensjonatu „Misiak”.

Jak wygląda proces powstawania biznesplanu i struktura dokumentu, możesz sprawdzić w artykule Jak napisać biznesplan? Poniższy przykład biznesplanu powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Biznesplan pensjonatu „Misiak”

Okładka

Biznesplan pensjonatu "Misiak"

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
   1.1. Nazwa firmy
   1.2. Przedmiot działalności
   1.3. Lokalizacja
   1.4. Misja firmy
   1.5. Charakterystyka właścicielki
   1.6. Struktura organizacyjna
   1.7. Analiza i studia poprzedzające biznesplan
2. Analiza SWOT
   2.1. Identyfikacja czynników
   2.2. Strategia
3. Plan marketingowy
   3.1. Cele marketingowe
   3.2. Prognoza sprzedaży
   3.3. Strategia produktu
        3.3.1. Wynajem pokoi
        3.3.2. Usługi na życzenie
   3.4. Strategia cen
   3.5. Strategia dystrybucji
   3.6. Strategia promocji
        3.6.1. Promocja w internecie
        3.6.2. Tradycyjna reklama
        3.6.3. Akcja PR
        3.6.4. Systemy rezerwacji
        3.6.5. Koszty promocji
4. Nakłady inwestycyjne
5. Plan finansowy
   5.1. Założenia
   5.2. Bilans prognostyczny
   5.3. Rachunek zysków i strat
   5.4. Plan przepływów pieniężnych
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy biznesplan obejmuje analizę projektu inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu pensjonatu o nazwie “Misiak”. Będzie on oferował do wynajęcia pokoje i apartamenty w malowniczej miejscowości Tylicz, położonej niedaleko od Krynicy-Zdroju. Okolica ta zachęca do relaksu, ale też stwarza wiele możliwości do aktywnego wypoczynku dla bardziej wymagających turystów.

Misją pensjonatu “Misiak” jest zapewnienie gościom komfortowego wypoczynku w miłej, przyjaznej atmosferze. Osiągniemy to dzięki wysokiemu standardowi świadczonych usług. Nasi klienci będą mogli liczyć na rodzinną atmosferę, ciepłe wnętrze i indywidualne podejście do wszystkich ich życzeń.

Nazwa pensjonatu pochodzi od nazwiska właścicielki – Janiny Misiak. Kilka lat temu kupiła ona wraz z mężem nieczynny pensjonat, aby spełnić swoje marzenie związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w bezpośredniej bliskości przyrody. Trudności życiowe (choroba męża) pokrzyżowały te plany, jednak teraz chcemy je wypełnić. Budynkiem opiekował się syn właścicielki, w związku z czym jest utrzymany w zadowalającym stanie technicznym.

Nakłady inwestycyjne związane z otwarciem i prowadzeniem pensjonatu zostaną pokryte z kapitału własnego właścicielki (50 000 zł) oraz z kredytu bankowego (280 000 zł). Firma powinna przynieść zysk już w pierwszych miesiącach od rozpoczęcia działalności.

Celem sporządzenia biznesplanu jest przekonanie instytucji bankowych do udzielenia kredytu.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Plan marketingowy pensjonatu “Misiak”

Pensjonat to rodzaj obiektu noclegowego, który oferuje zakwaterowanie gościom na czas ich pobytu w danym miejscu. Zazwyczaj pensjonaty oferują pokoje z łazienkami, ale mogą też oferować apartamenty, studia lub pokoje z łazienką na korytarzu. W pensjonatach często dostępna jest także restauracja lub bufet, w których można zjeść posiłki. Pensjonaty znajdują się w cichych i spokojnych miejscach, w otoczeniu natury, na przykład nad morzem, w górach, nad jeziorem lub na wsi. Pensjonaty są często prowadzone przez rodzinę, co tworzy ciepłą i przyjazną atmosferę. W pensjonatach goście mogą wypocząć, odprężyć się i cieszyć się przyrodą lub atrakcjami turystycznymi w okolicy. Jest to popularna forma noclegu wśród turystów, którzy szukają spokoju, ciszy i odpoczynku w naturalnym otoczeniu.
Continue reading Plan marketingowy pensjonatu “Misiak”

Posted on Leave a comment

Analiza SWOT TOWS pensjonatu “Misiak”

Analiza SWOT TOWS pensjonatu "Misiak" - przykład

Chcesz przygotować analizę SWOT TOWS pensjonatu? W tym artykule zamieszono kompletny przykład analizy SWOT TOWS, włączając w to opis badanego przedsiębiorstwa, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT TOWS i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii. Poniższy przykład analizy SWOT TOWS powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT TOWS przygotowaną dla pensjonatu “Misiak”. Analiza ta nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

UWAGA! Analiza SWOT TOWS, którą teraz czytasz różni się od analizy SWOT pensjonatu “Misiak” (inny artykuł) jedynie metodą wykonania, do której dodano analizę TOWS. Miało to wpływ na kształt rozdziału 4 “Ocena pozycji strategicznej”.

Kompletny tekst: Analiza SWOT TOWS pensjonatu „Misiak”

Okładka

Analiza SWOT TOWS pensjonatu "Misiak"

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
2. Trendy rynkowe
3. Misja i cele firmy
   3.1. Misja firmy
   3.2. Cele firmy
   3.3. Strategia firmy
4. Identyfikacja i opis czynników
   4.1. Lista czynników
   4.2. Ocena
   4.3. Mocne strony
   4.4. Słabe strony
   4.5. Szanse
   4.6. Zagrożenia
5. Ocena pozycji strategicznej
   5.1. Ustalenie wag
   5.2. Wykrycie zależności
   5.3. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników
6. Wnioski i wybór strategii
Spis tabel

Wprowadzenie


Niniejsza analiza strategiczna została wykonana dla pensjonatu „Misiak”, który dopiero rozpocznie działalność. Właścicielka zdecydowała się na jej przeprowadzenie, aby określić wyjściową pozycję strategiczną dla swojego przedsięwzięcia. Zastosowana koncepcja polegała na określeniu misji i celów firmy, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii dalszego postępowania w oparciu o analizę SWOT TOWS.

W analizie jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT TOWS zastaną użyte w biznesplanie firmy, który napiszemy w celu uzyskania dofinansowania na remont i adaptację budynku oraz w planie marketingowym.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu “Misiak”

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu "Misiak" - przykład

Chcesz promować swoją firmę w Internecie, ale potrzebna Ci pomoc? Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej, przygotowanej dla pensjonatu. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego, PR oraz oszacowano ich koszt.

Zapoznaj się z przykładem strategii promocji internetowej utworzonej dla pensjonatu „Misiak”.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla pensjonatu „Misiak”

Okładka

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu "Misiak" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Pracownicy
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
4. Badanie zainteresowania – wskazówki dla pozycjonowania i optymalizacji strony
   4.1. Wybór słów kluczowych
   4.2. Analiza trendów
   4.3. Wskazówki co do pozycjonowania i optymalizacji
5. Reklama
6. Marketing szeptany
   6.1. Artykuły sponsorowane
   6.2. Artykuły w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego
   6.3. Artykuły do przedrukowania
   6.4. Wpisy na forach, komentarze pod artykułami
   6.5. Prowadzene bloga firmowego
   6.6. Fanpage na Facebooku
7. Public relations
8. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejsza strategia promocji powstała na użytek pensjonatu „Misiak”, który dopiero pojawi się na rynku. Planowane działania uwzględniają przede wszystkim promocję pensjonatu za pośrednictwem internetu. Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Nie został wskazany dostępny budżet. W strategii przyjęto więc wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej.

Niniejsza strategia rozpoczyna się od opisu firmy, wskazania jej przedmiotu działalności, obszaru działania i pracowników. Następnie określono cele marketingowe. W rozdziale trzecim mowa jest o odbiorcach przekazu. W dokumencie oszacowano zainteresowanie w internecie wynajmem pokoi na określonym terenie oraz sprawdzono istniejące trendy w cyklu 12 miesięcy. Szacunki te pozwolili sformułować wskazówki, co do pozycjonowania i optymalizacji strony firmowej. Omówiono dostępne rodzaje reklamy w internecie, ich koszt, a także metody prowadzenia marketingu szeptanego. Niektóre z nich mogłyby zostać zaklasyfikowane do reklam, jednak w przyjętym tutaj rozwiązaniu będą one częścią marketingu szeptanego. Zaproponowano działania PR w postaci akcji promocyjnej skierowanej do mediów internetowych (oraz w miarę możliwości do mediów tradycyjnych). Na koniec zestawiono szacunkowy budżet, który należałoby przeznaczyć na promocję w przypadku wyboru wszystkich działań.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład