Posted on Leave a comment

Błędy popełniane podczas wykonywania analizy rynku

Błędy popełniane podczas wykonywania analizy rynku

Właściwie wykonana analiza rynku ma zasadnicze znaczenie dla oszacowania wielkości sprzedaży. To od jej jakości zależy sukces pozostałych działań marketingowych. Może jednak z różnych względów zostać przygotowana wadliwie i nie spełnić pokładanych w niej nadziei. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z kilku błędów.

Niewystarczające środki

Gdy firma przeznacza na analizę rynku zbyt mało środków albo nie ma ich wcale, trudno jest mówić o jakichkolwiek wymaganiach. Budżet nie musi być duży, ale powinien odpowiadać wstępnie oszacowanym kosztom. Trzeba wiedzieć co jest potrzebne i jakie są stawki, np. ile kosztuje dostęp do raportów.

Nierealne założenia

Drugi błąd jest w pewnym stopniu związany z pierwszym. Jeśli nie ma dokładnych danych, trudno przyjąć odpowiednie założenia co do wielkości rynku i sprzedaży. Te założenia mogą również być zbyt optymistyczne. Niekoniecznie rynek będzie cały czas rozwijał się dynamicznie, być może pewne szanse już zostały wykorzystane, a możliwe, że pojawiły się nowe zagrożenia. Zbyt duże oczekiwania co do sprzedaży, takie których nie można spełnić, będą zupełnie nieprzydatne w codziennej działalności.

Może się również okazać, że o ile wartość całego rynku oszacowano poprawnie, to nie cały jest on dostępny dla firmy. Takie bariery wynikają np. z wymagań prawnych, ograniczeń co do sprzedaży na jakimś obszarze itp.

Pośpiech

Wykonanie analizy rynku wymaga poświęcenia na to odpowiedniej ilości czasu. Jeśli firma zwleka z przeprowadzeniem analizy do ostatniej chwili i oczekuje, że otrzyma ją rzetelnie napisaną, to zwykle się myli. Zgromadzenie potrzebnych danych i ich przeanalizowanie wymaga czasu, czasami potrzebne będą dodatkowe badania, których w takiej sytuacji nie uda się wykonać. Analizę rynku przygotowuje się w około dwa tygodnie.

Analiza rynku pomaga sprawdzić czy wstępnie wytyczone cele znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistych warunkach rynkowych. Z tego też względu warto poświęcić na nią trochę czasu, ponieważ ewentualna pomyłka może być bardzo kosztowna.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *