Posted on Leave a comment

Spis treści w planie marketingowym

Spis treści w planie marketingowym

Spis treści powinien zostać umieszczony na początku planu marketingowego, aby łatwiej dotrzeć do poszukiwanych informacji. Powinien zawierać wykaz wszystkich części dokumentu (rozdziałów, podrozdziałów) wraz z numerami stron. Spis treści mógłby wyglądać w ten sposób:


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Założenia
  1.2. Sprzedaż (historia i budżet)
  1.3. Rynki strategiczne
  1.4. Kluczowe produkty
  1.5. Kluczowe rynki zbytu
2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
4. Harmonogramy
5. Budżet
6. Rachunek zysków i strat
7. Kontrola wdrożenia
ZałącznikiSPIS TREŚCI

Streszczenie
1. Analiza sytuacji
2. Analiza SWOT
3. Cele marketingowe
4. Strategie marketingowe
5. Promocja sprzedaży
6. Plan finansowy
7. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Załączniki


Przygotowany w ten sposób spis treści odzwierciedla kolejne etapy planowania marketingowego, na które składają się: określenie misji i celów strategicznych firmy, przeprowadzenie analizy sytuacji, opracowanie strategii (cele i zadania), przygotowanie planów taktycznych, określenie planów finansowych, wskazanie jak będzie przebiegała organizacja, wdrożenie i kontrola realizacji strategii.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *