Posted on Leave a comment

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Psychologia i komunikacja w biznesie”

Exante TC zaprasza do udziału w konferencji pt. “Psychologia i komunikacja w biznesie”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2016 r. we Wrocławiu. Konferencja i warsztat poświęcone są problemowi psychologicznych mechanizmów zarządzania organizacją i instytucją.

Celem konferencji szkoleniowej jest dyskusja i prezentacja osiągnięć w zakresie najnowszych zastosowań teorii psychologii w środowisku biznesowym. Zakres tematyczny konferencji i warsztatów koncentruje się na rozwiązaniach podnoszących efektywność pracowników i konkurencyjność organizacji poprzez aplikację rozwiązań proponowanych przez aktualne osiągnięcia psychologii biznesu.
Continue reading Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Psychologia i komunikacja w biznesie”

Posted on Leave a comment

Biznes w chmurze

Polski Komitet Normalizacyjny, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie i firma Sharpeo zapraszają na konferencję “Biznes w chmurze”, której tematem przewodnim będzie sposób działania oraz korzyści płynące z technologii “chmurowej”.

Podczas Konferencji organizatorzy przybliżą wszystkim zainteresowanym sposób działania, a przede wszystkim korzyści płynące z technologii “chmurowej”. Obecnie możemy ją spotkać niemalże na każdym kroku, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze popularniejsza. Ten ogromny potencjał powinien być skuteczniej wykorzystywany także w biznesie.
Continue reading Biznes w chmurze

Posted on Leave a comment

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji

Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji”, która odbędzie się 22 czerwca 2016 r. w Częstochowie.
Continue reading Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji