Błędy popełniane podczas wykonywania analizy rynku

Właściwie wykonana analiza rynku ma zasadnicze znaczenie dla oszacowania wielkości sprzedaży. To od jej jakości zależy sukces pozostałych działań marketingowych. Może jednak z różnych względów zostać przygotowana wadliwie i nie spełnić pokładanych w niej nadziei. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z kilku błędów.

Niewystarczające środki

Gdy firma przeznacza na analizę rynku zbyt mało środków albo nie ma ich wcale, trudno jest mówić o jakichkolwiek wymaganiach. Budżet nie musi być duży, ale powinien odpowiadać wstępnie oszacowanym kosztom. Trzeba wiedzieć co jest potrzebne i jakie są stawki, np. ile kosztuje dostęp do raportów.

Nierealne założenia

Drugi błąd jest w pewnym stopniu związany z pierwszym. Jeśli nie ma dokładnych danych, trudno przyjąć odpowiednie założenia co do wielkości rynku i sprzedaży. Te założenia mogą również być zbyt optymistyczne. Niekoniecznie rynek będzie cały czas rozwijał się dynamicznie, być może pewne szanse już zostały wykorzystane, a możliwe, że pojawiły się nowe zagrożenia. Zbyt duże oczekiwania co do sprzedaży, takie których nie można spełnić, będą zupełnie nieprzydatne w codziennej działalności.

Może się również okazać, że o ile wartość całego rynku oszacowano poprawnie, to nie cały jest on dostępny dla firmy. Takie bariery wynikają np. z wymagań prawnych, ograniczeń co do sprzedaży na jakimś obszarze itp.

Pośpiech

Wykonanie analizy rynku wymaga poświęcenia na to odpowiedniej ilości czasu. Jeśli firma zwleka z przeprowadzeniem analizy do ostatniej chwili i oczekuje, że otrzyma ją rzetelnie napisaną, to zwykle się myli. Zgromadzenie potrzebnych danych i ich przeanalizowanie wymaga czasu, czasami potrzebne będą dodatkowe badania, których w takiej sytuacji nie uda się wykonać. Analizę rynku przygotowuje się w około dwa tygodnie.

Analiza rynku pomaga sprawdzić czy wstępnie wytyczone cele znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistych warunkach rynkowych. Z tego też względu warto poświęcić na nią trochę czasu, ponieważ ewentualna pomyłka może być bardzo kosztowna.

Pin It