Posted on Leave a comment

Wzór planu marketingowego (wariant I)

Zaprezentowano wzór planu marketingowego składający się z następujących części: Streszczenie, Analiza sytuacji (Trendy rynkowe, Analiza SWOT, Analiza konkurencji), Strategia marketingowa (Cele marketingowe, Strategia produktu, Strategia cenowa, Strategia promocji, Strategia dystrybucji, Obsługa klienta), Finanse, Kontrola wdrożenia.

Na skróty: Streszczenie | Analiza sytuacji | Strategia marketingowa | Finanse | Kontrola wdrożenia | Przykłady

 Streszczenie 

Streszczenie

Na początku przyszłego roku firma X wprowadzi na rynek nowy produkt ………………

W oparciu o analizę rynku wykażemy w niniejszym planie marketingowym jak osiągnąć sprzedaż na poziomie ……………… przy założeniu, że ………………

[- przegląd najważniejszych zagadnień obecnych w planie;
– opis produktu/usługi i jego cech wyróżniających;
– wskazanie najważniejszych celów]

 Analiza sytuacji 

Analiza sytuacji

Firma X została założona w ……. r. przez ………………, mających doświadczenie w ……………… Sprawili oni, że ……………… Wszystko to pozwala sądzić, że ………………

Nasz produkt jest ……………… W branży mamy do czynienia z silną konkurencją, która ………………

Trendy rynkowe

Produkt ……………… może zaspokoić wiele potrzeb klienta związanych z ……………… Zaliczyć do nich można:
– ………………;
– ………………;
– ………………

Naszymi klientami są ……………… Wyróżnić można kilka segmentów docelowych. Pierwszym z nich jest ………………

Prognozy sprzedaży wskazują na długotrwały wzrost, który będzie przebiegał w ……………… Dla przykładu firma ……………… notuje wzrost o ……………… w roku ……………… i osiągnie ………………

Analiza SWOT

Firma X będzie musi zmierzyć się z silną konkurencją i wykorzystać istniejące możliwości rozwoju. Zrobi to opierając się na swoich mocnych stronach w postaci: ………………

Cały tekst wraz z przykładami planów marketingowych znajdziesz w ebooku: Jak szybko napisać plan marketingowy

Przykłady

Przykłady planów marketingowych wykonanych według tego wariantu:

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *