Opublikowano Dodaj komentarz

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Łatwiej i ekonomiczniej promować w internecie produkty i usługi posiadając przemyślaną strategię postępowania. Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowanej dla strony internetowej. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego oraz oszacowano ich koszt.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Okładka

Strategia promocji internetowej dla strony internetowej

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Właściciel
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
   3.1. Sektor naukowy
   3.2. Sektor biznesowy
   3.3. Planowanie kariery
4. Badanie zainteresowania
   4.1. Słowa kluczowe
   4.2. Analiza trendów
5. Analiza strony firmowej
   5.1. Profil użytkownika i zachowanie
      5.1.1. Dane geograficzne
      5.1.2. Dane demograficzne
      5.1.3. Zachowanie użytkownika
   5.2. Wskaźniki – dane wyjściowe
   5.3. Pozycja
   5.4. Elementy do zmiany – wskazówki
6. Reklama
7. Marketing szeptany
   7.1. Artykuły sponsorowane
   7.2. Artykuły w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego
   7.3. Artykuły do przedrukowania
   7.4. Fanpage na Facebooku
   7.5. Teksty SEO
8. Public relations
   8.1. Biuro prasowe
   8.2. Artykuły eksperckie
9. Harmonogram wdrożenia
10. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Strategia promocji powstała dla strony internetowej swottows.net. Domena została zarejestrowana w październiku 2014 r. i była mało intensywnie promowana. Ukazała się w wyszukiwarce Google w pierwszych 20 wynikach na kilka interesujących właściciela słów kluczowych, lecz rezultaty wciąż są mało zadowalające. Od samego początku zainstalowano na niej statystyki Google Analytics.

Na stronie omówiono w sposób kompleksowy proces opracowania analizy SWOT dla organizacji. Jest to metoda analizy strategicznej służąca do badania wnętrza organizacji, jej otoczenia i wyznaczenia strategii postępowania. W serwisie znajduje się wiele wartościowych tekstów udostępnianych w sposób bezpłatny i płatny oraz istnieje możliwość zlecenia wykonania analizy SWOT na zamówienie.

Strategia została wykonana w związku ze zmianą struktury i przeznaczenia strony. Planowane działania uwzględniają promocję za pośrednictwem internetu. Mają na celu zwiększenie ilości naturalnych odsłon strony (tzn. wykonanych przez realnych użytkowników). Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Dostępny budżet na promocję został określony na 850 zł miesięcznie. Będzie wyższy w pierwszym miesiącu promocji ze względu na wyrażoną przez zleceniodawcę chęć przetestowania narzędzi PR w postaci własnego biura prasowego oraz artykułów eksperckich. W strategii przyjęto wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. Część z nich zleceniodawca zdecydował się wdrożyć samodzielnie. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej.

Niniejszy dokument podzielono na dwie główne części: analityczną i wdrożeniową. W części analitycznej wykorzystano dane z narzędzi analitycznych, uzyskane metodą desk reserch oraz pochodzące od właściciela firmy. Część wdrożeniowa obejmuje wskazanie dostępnych kanałów reklamy i promocji, oszacowanie kosztów, harmonogram prac na najbliższe 3 miesiące oraz wymagany budżet.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano Dodaj komentarz

Strategia promocji internetowej dla firmy “Batper” Akumulatory Trakcyjne

Strategia promocji internetowej dla firmy "Batper" Akumulatory Trakcyjne

Chcesz promować firmę w internecie, ale nie wiesz jak? Łatwiej i ekonomiczniej promować produkty i usługi posiadając przemyślaną strategię postępowania. Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowany dla niewielkiej firmy sprzedającej akumulatory trakcyjne. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego, PR oraz oszacowano ich koszt.

Zapoznaj się z przykładem strategii promocji internetowej utworzonej dla firmy „Batper” sprzedającej akumulatory trakcyjne.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla firmy “Batper” Akumulatory Trakcyjne

Okładka

Strategia promocji internetowej dla firmy "Batper" Akumulatory Trakcyjne

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu według branży
   3.1. Branża rolnicza
   3.2. Branża spożywcza
   3.3. Powierzchnie przemysłowe i magazynowe
4. Badanie zainteresowania
   4.1. Słowa kluczowe
   4.2. Analiza trendów
5. Analiza strony firmowej
   5.1. Profil użytkownika i zachowanie
   5.2. Wskaźniki – dane wyjściowe
   5.3. Pozycja
6. Reklama
7. Marketing szeptany
   7.1. Artykuły sponsorowane
   7.2. Artykuły w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego
   7.3. Artykuły do przedrukowania
   7.4. Wpisy na forach, komentarze pod artykułami
   7.5. Teksty SEO
8. Harmonogram wdrożenia
9. Budżet
Podsumowanie
Spis tabel
Spis wykresów

Streszczenie

Streszczenie


Strategia promocji powstała dla firmy „Batper”, zajmującej się sprzedażą, remontami i naprawą akumulatorów trakcyjnych. W ofercie znajdują się akumulatory trakcyjne nowe i używane. Firma powstała w 2003 r. Właściciel zdecydował się na wdrożenie przemyślanej strategii marketingowej, aby poprawić sprzedaż i zwiększyć rozpoznawalność marki.

Planowane działania uwzględniają promocję za pośrednictwem internetu. Mają na celu zwiększenie ilości naturalnych odsłon strony (tzn. wykonanych przez realnych użytkowników), które przełożą się na wzrost sprzedaży. Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Dostępny budżet na promocję został określony na 2 000 zł brutto miesięcznie. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej.

Zdecydowano, że strategia koncentrować się będzie na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w internecie i wdrażaniu wybranych działań z obszaru SEO, aby poprawić jej pozycję. Zleceniodawca odrzucił niektóre kanały promocji już na etapie formułowania celów marketingowych.

Niniejszy dokument podzielono na dwie główne części: analityczną i wdrożeniową. W części analitycznej wykorzystano dane z narzędzi analitycznych, uzyskane metodą desk reserch oraz pochodzące od właściciela firmy. Część wdrożeniowa obejmuje wskazanie dostępnych kanałów reklamy i promocji, oszacowanie kosztów, harmonogram prac na najbliższe 3 miesiące oraz wymagany budżet.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano Dodaj komentarz

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu “Misiak”

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu "Misiak" - przykład

Chcesz promować swoją firmę w Internecie, ale potrzebna Ci pomoc? Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej, przygotowanej dla pensjonatu. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego, PR oraz oszacowano ich koszt.

Zapoznaj się z przykładem strategii promocji internetowej utworzonej dla pensjonatu „Misiak”.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla pensjonatu „Misiak”

Okładka

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu "Misiak" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Pracownicy
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
4. Badanie zainteresowania – wskazówki dla pozycjonowania i optymalizacji strony
   4.1. Wybór słów kluczowych
   4.2. Analiza trendów
   4.3. Wskazówki co do pozycjonowania i optymalizacji
5. Reklama
6. Marketing szeptany
   6.1. Artykuły sponsorowane
   6.2. Artykuły w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego
   6.3. Artykuły do przedrukowania
   6.4. Wpisy na forach, komentarze pod artykułami
   6.5. Prowadzene bloga firmowego
   6.6. Fanpage na Facebooku
7. Public relations
8. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejsza strategia promocji powstała na użytek pensjonatu „Misiak”, który dopiero pojawi się na rynku. Planowane działania uwzględniają przede wszystkim promocję pensjonatu za pośrednictwem internetu. Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Nie został wskazany dostępny budżet. W strategii przyjęto więc wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej.

Niniejsza strategia rozpoczyna się od opisu firmy, wskazania jej przedmiotu działalności, obszaru działania i pracowników. Następnie określono cele marketingowe. W rozdziale trzecim mowa jest o odbiorcach przekazu. W dokumencie oszacowano zainteresowanie w internecie wynajmem pokoi na określonym terenie oraz sprawdzono istniejące trendy w cyklu 12 miesięcy. Szacunki te pozwolili sformułować wskazówki, co do pozycjonowania i optymalizacji strony firmowej. Omówiono dostępne rodzaje reklamy w internecie, ich koszt, a także metody prowadzenia marketingu szeptanego. Niektóre z nich mogłyby zostać zaklasyfikowane do reklam, jednak w przyjętym tutaj rozwiązaniu będą one częścią marketingu szeptanego. Zaproponowano działania PR w postaci akcji promocyjnej skierowanej do mediów internetowych (oraz w miarę możliwości do mediów tradycyjnych). Na koniec zestawiono szacunkowy budżet, który należałoby przeznaczyć na promocję w przypadku wyboru wszystkich działań.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano Dodaj komentarz

Strategia promocji internetowej dla firmy Wozmax – wózki widłowe – przykład

Strategia promocji internetowej dla firmy Wozmax - wózki widłowe - przykład

Zastanawiasz się w jaki sposób promować swoją firmę w Internecie? Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowanej dla firmy zajmującej się sprzedażą i naprawą wózków widłowych. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego, PR oraz oszacowano ich koszt.

Zapoznaj się z przykładem strategii promocji internetowej utworzonej dla firmy Wozmax wózki widłowe.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla firmy Wozmax – wózki widłowe

Okładka

Strategia promocji internetowej dla firmy Wozmax - wózki widłowe - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Kwalifikacje
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
   3.1. Branża rolnicza
   3.2. Branża spożywcza
   3.3. Powierzchnie przemysłowe i magazynowe
4. Badanie zainteresowania – wskazówki dla pozycjonowania i optymalizacji strony
   4.1. Wybór słów kluczowych
   4.2. Analiza trendów
   4.3. Wskazówki co do pozycjonowania i optymalizacji
5. Reklama
6. Marketing szeptany
   6.1. Artykuły sponsorowane
   6.2. Artykuły do przedrukowania
   6.3. Wpisy na forach, komentarze pod artykułami
   6.4. Prowadzene bloga firmowego
7. Public relations
8. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejsza strategia promocji powstała na użytek firmy Wozmax, zajmującej się sprzedażą, wynajmem i naprawą wózków widłowych. Firma istnieje na rynku od 2010 r. Planowane działania uwzględniają przede wszystkim promocję jej produktów i usług za pośrednictwem internetu. Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie. Właściciel firmy nie życzył sobie przygotowania całego planu marketingowego, lecz jedynie tej jego części, która odnosi się do promocji internetowej. Dokument wzbogacono tylko o te treści, bez których nie byłoby to możliwe. Nie został również wskazany dostępny budżet. W strategii przyjęto więc wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji.

Niniejsza strategia rozpoczyna się od opisu firmy, wskazania jej przedmiotu działalności, obszaru działania i kwalifikacji pracowników. Następnie wskazano w sposób ogólny cele marketingowe. W rozdziale trzecim mowa jest o odbiorcach przekazu ze względu na branżę i ich wymaganiach. W dokumencie oszacowano zainteresowanie w internecie tematyką wózków widłowych na terenie województwa mazowieckiego i Polski oraz określono istniejące trendy w cyklu 12 miesięcy. Szacunki te pozwolili sformułować wskazówki, co do pozycjonowania i optymalizacji strony firmowej. Omówiono dostępne rodzaje reklamy w internecie, ich koszt, a także metody prowadzenia marketingu szeptanego. Niektóre z nich mogłyby zostać zaklasyfikowane do reklam, jednak w przyjętym tutaj rozwiązaniu będą one częścią marketingu szeptanego. Zaproponowano działania PR w postaci akcji promocyjnej skierowanej do mediów internetowych (oraz w miarę możliwości do mediów tradycyjnych). Na koniec zestawiono szacunkowy budżet, który należałoby przeznaczyć na promocję w przypadku wyboru wszystkich działań.

To jest fragment tekstu. Kompletny strategii promocji internetowej dla firmy Wozmax – wózki widłowe znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano Dodaj komentarz

Strategia promocji internetowej dla salonu fryzjerskiego Pefredo – przykład

Strategia promocji internetowej dla salonu fryzjerskiego Pefredo - przykład

Jeśli myślisz o tym jak promować firmę w Internecie to dobrze trafiłeś (trafiłaś). Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji przygotowanej dla salonu fryzjerskiego. Opisano w niej szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego, PR oraz oszacowano ich koszt.

Zapoznaj się z przykładem strategii promocji internetowej utworzonej dla salonu fryzjerskiego Pefredo.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla salonu fryzjerskiego Pefredo

Okładka

Strategia promocji internetowej dla salonu fryzjerskiego Pefredo - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Zespół
2. Cele marketingowe
3. Badanie zainteresowania – wskazówki dla pozycjonowania i optymalizacji strony
   3.1. Wybór słów kluczowych
   3.2. Analiza trendów
   3.3. Wskazówki co do pozycjonowania i optymalizacji
4. Reklama
5. Marketing szeptany
   5.1. Artykuły sponsorowane
   5.2. Artykuły w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego
   5.3. Artykuły do przedrukowania
   5.4. Wpisy na forach, komentarze pod artykułami
   5.5. Prowadzene bloga firmowego
   5.6. Fanpage na Facebooku
6. Budżet
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejsza strategia promocji powstała na potrzeby salonu fryzjerskiego “Pefredo”, obecnego na rynku od 2 lat. Planowane działania uwzględniają przede wszystkim promocję salonu za pośrednictwem internetu. Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie. Właścicielka firmy nie życzyła sobie przygotowania całego planu marketingowego, lecz jedynie tej jego części, która odnosi się do promocji internetowej. Celem jest zdobycie jak największej liczby trafnych odsłon strony firmowej, zainteresowanie potencjalnych klientów usługami firmy, zdobycie stałych klientów, aktywnie związanych z działalnością firmy za pośrednictwem Internetu.

Salon fryzjerki “Pefredo” ma swoją siedzibę w Gdyni, lecz zaplanowano otwarcie kolejnego salonu na terenie Gdańska. Dlatego też strategia promocji internetowej została rozszerzona, uwzględniając również to miasto.

Nie został wskazany dostępny budżet. W strategii przyjęto więc wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji. Będzie także możliwość testowania dostępnych narzędzi i wybrania z nich najskuteczniejszych, a więc zapewniających najlepszy efekt przy najbardziej ekonomicznym dysponowaniu zasobami.

Niniejsza strategia rozpoczyna się od opisu firmy, wskazania jej przedmiotu działalności, obszaru działania i kadry. Następnie wskazano w sposób ogólny cele marketingowe. W dokumencie oszacowano zainteresowanie w internecie usługami fryzjerskimi na określonym terenie oraz istniejące trendy w cyklu 12 miesięcy. Szacunki te pozwolili sformułować wskazówki, co do pozycjonowania i optymalizacji strony firmowej. Omówiono dostępne rodzaje reklamy w internecie, ich koszt, a także metody prowadzenia marketingu szeptanego. Niektóre z nich mogłyby zostać zaklasyfikowane do reklam, jednak w przyjętym tutaj rozwiązaniu będą one częścią marketingu szeptanego. Na koniec zestawiono szacunkowy budżet, który należałoby przeznaczyć na promocję w przypadku wyboru wszystkich działań.

To jest fragment dokumentu. Pełny tekst na przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano Dodaj komentarz

Strategia promocji internetowej dla stolarni “Tischler”

Strategia promocji internetowej dla stolarni "Tischler" - przykład

Zastanawiasz się w jaki sposób promować swoją firmę w Internecie? Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji przygotowanej dla stolarni. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego, PR oraz oszacowano ich koszt.

Zapoznaj się z przykładem strategii promocji internetowej utworzonej dla stolarni “Tischler”.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię zlecenie przygotowania strategii promocji internetowej dla Twojej firmy zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla stolarni “Tischler”

Okładka

Strategia promocji internetowej dla stolarni "Tischler" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Właściciele
   1.4. Produkty i usługi
   1.5. Klienci
2. Cele marketingowe
   2.1. Cele marketingowe na najbliższy rok i kolejne 5 lat
   2.2. Cele marketingowe w obszarze promocji internetowej
3. Badanie zainteresowania – wskazówki dla pozycjonowania i optymalizacji strony
   3.1. Wybór słów kluczowych
   3.2. Analiza trendów
   3.3. Wskazówki co do pozycjonowania i optymalizacji
4. Reklama
5. Marketing szeptany
   5.1. Artykuły sponsorowane
   5.2. Artykuły do przedrukowania
   5.3. Wpisy na forach, komentarze pod artykułami
   5.4. Prowadzenie bloga firmowego
   5.5. Fanpage na Facebooku
6. Public relations
7. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Strategia promocji powstała na potrzeby nowo utworzonej stolarni “Tischler”. Planowane działania uwzględniają przede wszystkim promocję stolarni za pośrednictwem internetu. Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Właścicielami stolarni są Andrzej Tischler i jego żona Ewelina, którzy mają kilkuletnie doświadczenie w pracy w podobnym przedsiębiorstwie. Właściciele zdecydowali się na wykorzystanie obok tradycyjnie prowadzonej sprzedaży również sklepu internetowego. Chcą, aby firma dynamicznie się rozwijała i docierała ze swoim przekazem do klientów z całej Polski, co jest możliwe dzięki internetowi. Miesięczny budżet, jaki przeznaczono na promocję firmy w internecie nie przekracza 5 000 zł. Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia akcji PR, na którą należałoby przeznaczyć jednorazowo około 3 000 zł.

Niniejsza strategia rozpoczyna się od opisu firmy, wskazania jej przedmiotu działalności, obszaru działania, właścicieli, produktów i usług oraz klientów. Następnie wskazano cele marketingowe. W dokumencie oszacowano zainteresowanie w internecie tematyką mebli (do sypialni i do kuchni), materaców oraz renowacją mebli, uwzględniając określony teren i istniejące trendy w cyklu miesięcznym. Szacunki te pozwolili sformułować wskazówki, co do pozycjonowania i optymalizacji strony firmowej. Omówiono dostępne rodzaje reklamy w internecie, ich koszt, a także metody prowadzenia marketingu szeptanego. Zaproponowano działania PR w postaci akcji promocyjnej skierowanej do mediów internetowych (oraz w miarę możliwości do mediów tradycyjnych). Na koniec zestawiono szacunkowy budżet.

Właściciel firmy nie życzył sobie przygotowania całego planu marketingowego, lecz jedynie tej jego części, która odnosi się do promocji internetowej. Dokument wzbogacono tylko o te treści, bez których nie byłoby to możliwe.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano Dodaj komentarz

Wzór planu marketingowego (wariant II)

Zaprezentowano wzór planu marketingowego składający się z następujących części: Wprowadzenie, Streszczenie, Analiza sytuacji (Przyjęte założenia, Sprzedaż, Rynki strategiczne, Kluczowe produkty, Kluczowe rynki zbytu), Cele marketingowe, Strategia marketingowa (Strategia produktu, Strategia cenowa, Strategia promocji, Strategia dystrybucji), Harmonogram, Budżet oraz rachunek zysków i strat, Kontrola wdrożenia, Załączniki.

Czytaj dalej Wzór planu marketingowego (wariant II)

Opublikowano Dodaj komentarz

Wzór planu marketingowego (wariant I)

Zaprezentowano wzór planu marketingowego składający się z następujących części: Streszczenie, Analiza sytuacji (Trendy rynkowe, Analiza SWOT, Analiza konkurencji), Strategia marketingowa (Cele marketingowe, Strategia produktu, Strategia cenowa, Strategia promocji, Strategia dystrybucji, Obsługa klienta), Finanse, Kontrola wdrożenia.
Czytaj dalej Wzór planu marketingowego (wariant I)